Rutiner

Förskolan öppnar kl: 06.30

Frukost serveras kl. 07.30

Lunch serveras ca kl. 11.15

  Mellanmål serveras kl: 14.30-15. 00
  
Förskolan stänger kl. 17.30