På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare samt  en kokerska