Sjukdomspolicy


Tänk på att sjukanmäla och friskanmäla ditt barn!
Sjukanmälan ska göras senast kl:8.00
Friskanmälan ska göras senast kl:13.00 dagen före återgång till förskolan.
Sjuk- och friskanmälan kan göras via telefonsamtal:
Nyckelpigan, Fjärilen:    072 070 36 20/ 072 070 36 21

Det allra viktigaste för att förhindra infektioner och smittspridning är en god hygien.Hjälp barnen att tvätta händerna före måltid och efter toalettbesök.

Följande hänsyn måste vårdnadshavare visa inför varandras barn i samband med sjukdom.
Dessa riktlinjer ska tillämpas när ditt barn är sjuk eller har varit hemma pga. sjukdom:

Förkylning:

Hemma vid kraftig förkylning.
Lätt förkylda barn kan vara på förskolan om deras allmäntillstånd tillåter att de orkar delta i gruppaktiviteter under en hel dag.
Barnet kan känna sig trött och mosig även utan feber, och ljudnivån och aktiviteterna på förskolan kan bli för mycket för ditt barn.
Tänk på att barnet tillfrisknar fortare om det får vara hemma en dag ”extra”.

 

Feber:

Minst en feberfri dag innan barnet återvänder till förskolan.
Barnet ska då ha varit feberfri utan febernedsättande i kroppen.

 

Ögoninfektion:

Om ditt barn drabbats men bara har måttliga symtom och mår bra i övrigt kan du låta det vara på förskolan. Men om ditt barns ögon klibbar ihop och varar tyder det på en kraftigare infektion. Då bör du låta ditt barn stanna hemma tills inflammationen gått över.
 

Tarminfektion:

Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré:

Vistelse hemma tills barnet klarar av att äta och behålla ”normal” mat igen. Barnet ska orka med aktiviteterna på förskolan under en hel dag.
Minst två dygn hemmavistelse efter tillfrisknad.
Vid magsjuka är vi tacksamma om även syskonet stannar hemma!

Tänk på att om du lämnar ditt barn när det fortfarande smittar, så är risken att både andra barn och pedagoger blir sjuka!
Håll barnet hemma efter kräkning, då det inte går att garantera att det inte är magsjuka.

 

Streptokockinfektioner:

Streptokockbakterier ”frodas” i vår omgivning under höst och vårvinter. De är mycket smittsamma och ger upphov till bland annat halsfluss, svinkoppor, scharlakansfeber och nagelbandsinfektioner. Dessa sjukdomar kräver oftast behandling med antibiotika. Efter två dygns medicinering (om inte läkare sagt annat) är barnet smittfritt och kan återgå till förskolan om allmäntillståndet tillåter. Tänk på att barnets immunförsvar brukar vara nedsatt dagarna efter avslutad behandling. Om ditt barn inte äter penicillin trots påvisade streptokocker ska hon/han stanna hemma tills smittrisken är borta.

På förskolan kan vi ge barnet antibiotika efter två dygns medicinering. Då ska sjukvårdspersonal (läkare eller sjuksköterska) skriftligt intyga att förskolan tar ansvar för barnets egenvård när barnet vistas på förskolan. Om barnet vägrar ta medicinen så ger vi den inte. Då får barnet stanna hemma tills kuren är avslutad. 
 

Vattkoppor:

Återgång till förskolan då kopporna torkat in ordentligt, vanligen efter en vecka.

 

Löss:

Om vi upptäcker gnetter (ägg)/löss i barnets hår, skickas barnet hem. Det är viktigt att luskamma bort gnetter och löss med luskam efter barnet har behandlats. Efter genomgången behandling kan barnet återgå till förskolan.

Luskamningen ska fortsätta dagligen i två veckors tid efter behandling.

 

Snuttetrasor/gosedjur som tas med till förskolan ska vara tvättbara.
Om ditt barn varit magsjuk, kastar vi barnets napp på förskolan.
Så tänk på att ta med en ny vid återgång.


Både förskolan och hemmet har ett gemensamt ansvar att hindra smittspridning! Vi hoppas på ett gott samarbete med er vårdnadshavare för att minska risken för smittspridning på förskolan.